שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...
  • רשימת מדריכי תיכון תשע"ח - טלפון ומייל. אתם מוזמנים לפנות למדריכים בכל שאלה
  • עלו לאתר הנחיות מעודכנות להוראת ספר דברים לעולים חדשים.
  • תוקן דף מסמכי יסוד, הכולל תכניות לימודים, רציונל התכניות ועוד.
  • כל העדכונים לשנת תשע"ז בתוקף גם לשנת תשע"ח אלא אם כן נכתב אחרת בדף העדכונים.
  • מבחני הבגרות לעולים חדשים (חורף וקיץ) הם לפי התכנית החדשה.
  • בקרה על ציוני הערכה חלופית – חדש

שער הכניסה לחמשת חומשי תורה ונביאים ראשונים
לחומרי הלמידה היכנסו לכאן
השתלמויות תנ"ך יסודי לשנת תשע"ח
קישורים להשתלמויות יסודי

עדכון חומרי הוראה
חומרי ההוראה עודכנו לתשע"ח, בקובץ מפורטים כל השינויים.
השתלמויות למורי תנ"ך חט"ב ועי"ס
אנו שמחים לפרסם את פרטי השתלמויות התנ"ך לשנה"ל תשע"ח. אנו ממשיכים בהשתלמויות ותיקות וטובות, ומתחדשים עם השתלמויות חדשות.

חוזר מפמ"ר תשע"ח
פורסם חוזר מפמ"ר לשנת תשע"ח
חלופות בהערכה
רצ"ב הנחיות לחלופות בהערכה וטפסים לדיווח
חות"ם - "באור פניך"
חות"ם - חונכות תנ"כית מובילה
"באור פניך" - כתיבה עיונית-אישית
התפתחות אישית ומעורבות חברתית

חומרי הוראה - לליווי הלמידה בכתות
מאת: 
סוג פריט: 
דרוג  (0)
0
דרוג  (0)
1
דרוג  (0)
2
דרוג  (0)
3
דרוג  (0)
דרוג  (0)
5
דרוג  (0)
6
דרוג  (0)
7
דרוג  (0)
8
דרוג  (0)
 
האתר פותח על ידי מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים